Seglingsplan for D/S OSTER sesongen 2017
(oppdatert pr. 28. august 2017)

Førespurnader om båtleige til:

Tor J. Bjørgaas, tlf: (dagtid) 975 47 816 eller (kveld) 56 35 41 82, e-post :torjb@online.no

D/S OSTER har løyve for servering av mat og drikke.
NB: Servering av øl og vin for slutta lag etter søknad.


Om du skulle vere svolten eller tyrst må du nytta deg av serveringstilbodet om bord då det iflg. regelverket ikkje er tillete for leigetakarar å syta for slikt sjølv.

Dato: Føremål: Leigetakar / tilskipar:
27. april Tur for Museumssenteret i Salhus v/ avd. Lyngheisenteret Privat
6. mai

Passasjerer til/frå Kulturdagen i Ytre Arna, iht. ruter v/ arr. komiteen

For alle
20. mai Fjordtur Privat
27. mai Fjordtur Privat
     
1. juni Fjordtur Privat
3, juni Fjordtur Privat
9. juni Fjordtur Privat
10. juni

Torgdagen i Bergen 2017 Frå Ostereidet 07.30, Hosanger 08.00, Eknes 08.20, Leknes 08.50, Hamre 09.15, Salhus 09.45, til Bergen kl. 10.45
Retur fra Bergen kl. 15.00, Salhus kl. 16.00, Hamre 16.30, Leknes 16.50, Eknes 17.15-17.20, Hosanger 18.00, Ostereidet 18.30, Bjørsvik kl. 19.00.
Det går Fjordekspress-buss frå Ostereidet på E-39, kl. 19.20 til Bergen kl. 20.15.
Takstar: Ostereidet/Hosanger/Eknes - Bergen kr 250,-
Leknes/Hamre - Bergen kr 200,-
Salhus-Bergen kr kr 100,-
Born 1/2 takst.

For alle
18. juni

Frå Bergen kl. 10.00, Salhus kl. 11.00, Frekhaug 11.15, Lygra 12.45 til Sletta kl. 13.15.
Frå Sletta kl. 15.15, Lygra 15.45, Frekhaug 17.30, Salhus 17.45 til Bergen kl. 18.45
Takstar: Bergen - Lygra/Sletta t/r kr 500,-, frå Salhus/Frekhaug t/r kr 400

For alle
20. juni Fjordtur Privat
23. juni Fjordtur Privat
25. juni

Frå Bergen kl. 10.00, Salhus 1100, Frekhaug 11.15, Lygra 12.45 til Sletta kl. 13.15.      
Frå Sletta kl. 15.15, Lygra 15.45, Frekhaug 17.30, Salhus 17.45 til Bergen kl.18.45        
Takstar: Bergen – Lygra/Sletta t/r. Kr. 500, frå Salhus/Frekhaug t/r Kr. 400.

For alle
     
1. juli

Frå Bjørsvik kl. 08.00, Tysse 0840, Vikanes 09.20 *) til Mo kl. 11.00.
*) Fjordekspressen frå Bergen kl. 0800 på E-39 til Vikanes kl. 0910.
Retur frå Mo kl. 17.15, Vikanes kl. 18.40 **), Tysse 19.20 til Bergen kl. 2200.
**) Fjordekspressen frå Vikanes kl. 19.00, kjører på E-39, til Bergen kl. 20.15.
Takstar: Bjørsvik – Mo – Vikanes kr. 300,- Tysse/Vikanes – Mo t/r kr. 200,-

For alle
2. juli

Frå Bergen kl. 10.00, Salhus 11.00, Frekhaug 11.15, Lygra 12.45 til Sletta kl. 13.15.      
Frå Sletta kl. 15.15, Lygra 15.45, Frekhaug 17.30, Salhus 17.45 til Bergen kl.18.45        
Takstar: Bergen – Lygra/Sletta t/r. Kr. 500,- Frå Salhus/Frekhaug t/r Kr. 400,-

For alle
9. juli

Frå Bergen kl. 10.00, Salhus 11.00, Frekhaug 11.15, Lygra 12.45 til Sletta kl. 13.15.      
Frå Sletta kl. 15.15, Lygra 15.45, Frekhaug 17.30, Salhus 17.45 til Bergen kl.18.45        
Takstar: Bergen – Lygra/Sletta t/r. Kr. 500,- Frå Salhus/Frekhaug t/r Kr. 400,-

For alle
29. juli OSTER vil vera med på Fiskefestivalen- og Kulturdag på Stamnes kl. 12.00-16.00
Går frå Bjørsvik kl. 10.00 og er attende kl. 18.00
Billettpris tur/retur kr. 200,- for vaksen og ½ pris for born 3-16 år
 
     
2. august Til Fjordsteam 2017 i Stavanger  
4. august Fjordsteam i Stavanger. OSTER vil segle iht. til arr.komiteen sitt program.  
5. august Fjordsteam i Stavanger. OSTER vil segle iht. til arr.komiteen sitt program.  
6. august Fjordsteam i Stavanger. OSTER vil segle iht. til arr.komiteen sitt program.  
7. august Frå Fjordsteam 2017 i Stavanger  
12. august

Kaidag på Fonnes. Til Fonnes 11.45.    
Frå Fonnes kl. 14.30 til Myking kl. 16.45.    

Frå Myking kl. 17.00, Åsgard 17.30, frå Askelandsvåg 18.10.
Snu utanfor Eidatræet til Myking 19.00, Åsgard 19.20, til Askelandsvåg kl. 20.00. Vaksne kr. 100,- born ½ takst.   

For alle
13. august

Frå Askelandsvåg kl. 08.30, Fonnes kl. 11.00, Furnes kl. 12.00 – 14.00. Vidare gjennom Kvigesundet, Eivindvik hamn, forbi Skjerjehamn og Mjømna, til Fonnes kl. 16.45. Buss mot Knarvik/Bergen frå Fonnes kl. 17.26.
Takstar: Askelandsvåg/Fonnes – Gulen - Fonnes Kr. 400,- Born 3-16 år born ½ takst

For alle
14. august Tilbod til Masfjorden Kommune om eldretur. For alle
15. august Tilbod til Austrheim Kommune om eldretur. For alle
19. august

Gjenopning av 2 laksgiljer på Askildsneset. Nærmare info v/ Erling Kleiveland

Kystsogedag på Hanevik, kveldstur på fjorden. Billettar v/ arr. komitéen.

 
20. august Kystsogedag på Hanevik
Frå Hanevik kl. 10.15 til Askehavn for å hente passasjerar.       
Retur frå Hanevik kl.17.00 via Askehavn til Bjørsvik kl. 19.30.
Takst kr. 50,- pr. distanse. Born ½ takst.   
 
26. august

Frå Bjørsvik kl. 09.00 til Holmeknappen kl. 11.00. Kystsogedag. Kveldstur på Herdlefjorden. Førehandsal ved
Kystsogedag-komiteen v/Åge Skjelvik Tlf. 97686875

For alle
27. august

Frå Holmeknappen kl. 16.00 til Bjørsvik kl. 18.00                               
Ekspressbuss frå Bjørsvik X på E-39 kl. 19.15 til Bergen kl. 20.15.

For alle
31. august Frå Bjørsvik kl. 14.00 til Bergen kl. 16.45.
Ekspressbuss frå Bergen kl. 12.30 til Bjørsvik X på E-39 kl. 13.30.
For alle
     
1. september Bønder i Bydn Open båt ved kai.
2. september Bønder i Bydn Open båt ved kai.
3. september

Modalsturen 2017:
Frå Bergen kl. 09.00, Salhus 10.00, Leiknes 10.40, Hosanger 11.15, Ostereidet 11.45, Tysse 12.20, Vikanes 13.00, til Mo kl. 14.30.

Frå Mo kl. 16.30, Vikanes 17.50, korr. med veteranbuss til Bergen, Tysse 18.30, Ostereidet 19.00, Hosanger 19.30 til Bjørsvik kl. 20.00

Takstar: Bergen/Salhus – Mo – Vikanes = Kr. 500,- Leiknes – Mo – Vikanes Kr. 400,- Hosanger/Ostereidet – Mo t/r Kr. 300. Tysse/Vikanes – Mo t/r Kr. 200. Veteranbuss frå Vikanes til Bergen.

For alle
8. september Frå Bjørsvik kl. 08.15 til Bergen kl. 11.00 For alle
8. september Kulturnatten 2017, ved kai i Bergen til kl. 24.00 Open båt ved kai
9. september Frå Bryggen kl. 10.30 til Bergen Group Skjøndal.  
29. september Fjordtur Privat
30. september Fjordtur Privat
     

1. oktober

Fjordtur

Privat

 


Seglingsplanen for 2016 finn du her >>>