Seglingsplan for D/S OSTER sesongen 2016
(oppdatert pr. 5. juni 2016)

Førespurnader om båtleige til:

Tor J. Bjørgaas, tlf: (dagtid) 975 47 816 eller (kveld) 56 35 41 82, e-post :torjb@online.no

D/S OSTER har løyve for servering av mat og drikke.
NB: Servering av øl og vin for slutta lag etter søknad.


Om du skulle vere svolten eller tyrst må du nytta deg av serveringstilbodet om bord då det iflg. regelverket ikkje er tillete for leigetakarar å syta for slikt sjølv.

Dato: Føremål: Leigetakar / tilskipar:
30. april Kulturdagen 2016 i Ytre Arna. I ruta til/frå Y.A. Passasjertur
     
7. mai Fjordtur Privat
     
4. juni Fjordtur Privat
9. juni Hansadagane, ved kai i Bergen 9. - 12. juni Open båt
11. juni

Torgdagen 2016 i Bergen. Frå Ostereidet 0730, Hosanger 0800, Eknes 0820, Leknes 0850, Hamre 0915, Salhus 0945, til Bergen kl. 1045.

Retur frå Bergen kl. 1545, Salhus 1645, Hamre 1715, Leknes 1735,    Eknes 1805, Hosanger 1835, Ostereidet 1905. Retur til Bergen 2145.

Takstar:
Ostereidet/Hosanger/Eknes – Bergen Kr. 250,
Leknes/Hamre – Bergen Kr. 200.
Salhus – Bergen Kr. 100.
Born ½ takst.

Passasjertur
11. juni Ettermiddagstur Bergen 1545 – Ostereidet 1905 – Bergen kl. 2145 - kr 400,-  
12. juni

Frå Bergen kl. 1600 direkte til Bjørsvik kl. 1830. Takst: kr. 250, born ½ takst.
Ekspressbuss frå Bjørsvik X på E-39 kl. 1915 til Bergen kl. 2015.

 
16. juni Barnehagedagen 2016. Frå Ostereidet kl. 1000, Knarvik kl. 1130.  
19. juni

Frå Bergen kl. 1000, Salhus 1100, Frekhaug 1115, Lygra 1245 til Sletta kl. 1315. Frå Sletta kl. 1515, Lygra 1545, Frekhaug 1730, Salhus 1745 til Bergen kl.1845.       

Takstar: Bergen – Lygra/Sletta t/r. Kr. 500, frå Salhus/Frekhaug t/r Kr. 400.
 
25. juni Fjordtur Privat
26. juni

Frå Bergen kl. 1000, Salhus 1100, Frekhaug 1115, Lygra 1245 til Sletta kl. 1315.      
Frå Sletta kl. 1515, Lygra 1545, Frekhaug 1730, Salhus 1745 til Bergen kl.1845        
Takstar: Bergen – Lygra/Sletta t/r. Kr. 500, frå Salhus/Frekhaug t/r Kr. 400.

 
     
2. juli

Frå Bjørsvik kl. 0800, Tysse 0840, Vikanes 0920 *) til Mo kl. 1100.
*) Fjordekspressen frå Bergen kl. 0800 på E-39 til Vikanes kl. 0910.
Retur frå Mo kl. 1730, Vikanes kl. 1850 **), Tysse 1930 til Bergen kl. 2200.
**) Fjordekspressen frå Vikanes kl. 1900, kjører på E-39, til Bergen kl. 2015.
Takstar: Bjørsvik – Mo – Vikanes kr. 300. Tysse/Vikanes – Mo t/r kr. 200.

 
3. juli

Frå Bergen kl. 1000, Salhus 1100, Frekhaug 1115, Lygra 1245 til Sletta kl. 1315.      
Frå Sletta kl. 1515, Lygra 1545, Frekhaug 1730, Salhus 1745 til Bergen kl.1845        
Takstar: Bergen – Lygra/Sletta t/r. Kr. 500, frå Salhus/Frekhaug t/r Kr. 400.

 
10. juli

Frå Bergen kl. 1000, Salhus 1100, Frekhaug 1115, Lygra 1245 til Sletta kl. 1315.      
Frå Sletta kl. 1515, Lygra 1545, Frekhaug 1730, Salhus 1745 til Bergen kl.1845        
Takstar: Bergen – Lygra/Sletta t/r. Kr. 500, frå Salhus/Frekhaug t/r Kr. 400.

 
29. juli Fjordtur Privat
30. juli Fjordtur Privat
     
13. august Kaidag på Fonnes. Til Fonnes 1145.         Passasjertur
13. august Frå Fonnes kl. 1430 til Myking kl. 1645.         Passasjertur
13. august

Frå Myking kl. 1700, Åsgard 1730, frå Askelandsvåg 1810. Snu utanfor Eidatræet til Myking 1900, Åsgard 1920, til Askelandsvåg kl. 2000. Vaksne kr. 100, born ½ takst.

Passasjertur
14. august

Frå Askelandsvåg kl. 0830, Fonnes kl. 1100, Furnes kl. 1200 – 1400. Vidare gjennom Kvigesundet, Eivindvik hamn, forbi Skjerjehamn og nordom Mjømna, til Fonnes kl. 1645. Buss mot Knarvik/Bergen frå Fonnes 1726.
Takstar: Askelandsvåg/Fonnes – tur i Gulen - Fonnes Kr. 300
Oster går frå Fonnes til Mastrevik, for ordre.

Passasjertur
17. august Eldretur for Austrheim Kommune  
20. august Kystsogedag på Hanevik, kveldstur rundt Holsnøy + Alverstraumen
Førehandssal ved Hanevik-kommitéen
 
21. august

Kystsogedag på Hanevik
Frå Hanevik kl. 1015 til Holmeknappen.
Frå Holmeknappen 1100 til Hanevik kl. 1130 ?         
Retur frå Hanevik kl.1700 via Holmeknappen til Bjørsvik kl. 1930.
Takst kr. 50. pr. distanse. Born ½ takst.         

 
27. august

Frå Bjørsvik kl. 0900 til Holmeknappen kl. 1100. Kystsogedag. Kveldstur på Herdlefjorden. Førehandsal ved
Kystsogedag-komiteen v/Åge Skjelvik Tlf. 97686875

Passasjertur
28. august

Frå Holmeknappen kl. 1600 til Bjørsvik kl. 1800                               
Ekspressbuss frå Bjørsvik X på E-39 kl. 1915 til Bergen kl. 2015.

Passasjertur
     
1. september Frå Bjørsvik kl. 1400 til Bergen kl. 1645.
Ekspressbuss frå Bergen kl. 1230 til Bjørsvik X på E-39 kl. 1330.
Passasjertur
2. + 3. september Bønder i Bydn Åpen båt ved kai
4. september

Modalsturen 2016:
Frå Bergen 0900, Salhus 1000, Leiknes 1040, Hosanger 1115, Ostereidet 1145, Tysse 1220, Vikanes 1300,til Mo kl. 1430.

Passasjertur
4. september

Frå Mo kl. 1630, Vikanes 1750, korr. med veteranbuss til Bergen, Tysse 1830, Ostereidet 1900, Hosanger 1930 til Bjørsvik kl. 2000
Takstar: Bergen/Salhus – Mo – Vikanes = Kr. 400. Leiknes – Mo – Vikanes Kr. 300. Hosanger/Ostereidet – Mo t/r Kr. 250. Tysse – Mo t/r Kr. 200. Vet.buss: Vikanes t.o.m. Knarvik Kr. 50, til Bergen Kr. 100

Passasjertur
9. september Frå Bjørsvik kl. 0815 til Bergen kl. 1100. Passasjertur
9. september Kulturnatten 2016, ved kai i Bergen kl. 1800 – 2300. Åpen båt ved kai
10. september Frå Bergen kl. 1030 til Bjørsvik kl.1300.
Ekspressbuss frå Bjørsvik X på E39 kl. 1410, til Bergen 1520.
Passasjertur
     
     

 

 

 

 


Seglingsplanen for 2015 finn du her >>>