Seglingsplan for D/S OSTER sesongen 2015
(oppdatert pr. 21. august 2015)

Førespurnader om båtleige til:

Tor J. Bjørgaas, tlf: (dagtid) 975 47 816 eller (kveld) 56 35 41 82, e-post :torjb@online.no

D/S OSTER har løyve for servering av mat og drikke.
NB: Servering av øl og vin for slutta lag etter søknad.


Om du skulle vere svolten eller tyrst må du nytta deg av serveringstilbodet om bord då det iflg. regelverket ikkje er tillete for leigetakarar å syta for slikt sjølv.

Dato: Føremål: Leigetakar / tilskipar:

25. april

Kulturdag i Ytre Arna

Passasjertur
     
4. juni Fjordtur Privat

6. juni

Fjordtur

Privat

11. juni Fjordtur. Frå Bjørsvik kl. 13.30. Retur til Ostereidet. Privat
12. juni Barnehagedagen 2015. Frå/til Ostereidet. Privat

13. juni

Torgdagen i Bergen
Ostereidet kl. 07.30, Hosanger 08.00, Eknes 08.20, Leknes 08.50, Hamre 09.10, Salhus 09.40, Bergen 10.40
Retur frå Bergen kl. 15.30, Salhus kl. 16.30, Hamre kl. 16.55, Leknes kl. 17.15, Eknes kl. 17.45 til kl. 18.05, Hosanger kl. 18.25, Ostereidet kl. 18.55, Bjørsvik kl. 19.15*
Takstar: Ostereidet/Hosanger/Eknes-Bergen kr 100,-. Born 1/2 takst.
*) Ekspressbuss frå Ostereidet, på E39, kl. 19.25 til Bergen kl. 20.40 og frå Bjørsvik kl. 20.35, på E39, til Bergen kl. 21.50.

Passasjertur

17. juni Tur med dei eldre i Lindås Kommune. T/r Knarvik kl. 11.00-14.30 Privat
20. juni Frå Bjørsvik kl. 17.00. Frå Hjellvik kl. 18.00, med redusert fart til Bergen kl. 21.00  

21. juni

Frå Bergen kl. 10.00, Frekhaug kl. 11.00, Lygra kl. 12.30 til Sletta kl. 13.00
Frå Sletta kl. 15.00, Lygra kl. 15.30, Frekhaug kl. 17.10 til Bergen kl. 18.00.
Takstar: Bergen-Lygra/Sletta t/r kr 400,- Frå Frekhaug t/r kr 300,-

Passasjertur

24. juni

Fjordtur

Privat

27. juni Frå Bjørsvik kl. 08.00, Tysse kl. 08.40, Vikanes kl. 09.20 *) til Mo kl. 11.00. Retur kl. 17.30, Vikanes kl. 18.50**), Tysse kl. 10.30 til Bergen kl. 22.00
*) Ekspressbuss frå Bergen kl. 08.00 til Vikanes kl. 09.10
**) Ekspressbuss frå Vikanes kl. 19.05 til Bergen kl. 20.15
Takstar: Bjørsvik-Modalen-Vikanes kr 200,-
Frå Tysse/Vikanes t/r kr 200,-
Passasjertur

28. juni

Frå Bergen kl. 10.00, Frekhaug kl. 11.00, Lygra kl. 12.30 til Sletta kl. 13.00
Frå Sletta kl. 15.00, Lygra kl. 15.30, Frekhaug kl. 17.10 til Bergen kl. 18.00
Takstar: Bergen-Lygra/Sletta t/r kr 400,-, frå Frekhaug t/r kr 300,-

Passasjertur

 

   
4. juli Frå Bergen kl. 10.00, Frekhaug kl. 11.00, Lygra kl. 12.30 til Sletta kl. 13.00
Frå Sletta kl. 15.00, Lygra kl. 15.30, Frekhaug kl. 17.10 til Bergen kl. 18.00
Takstar: Bergen-Lygra/Sletta t/r kr 400,-, frå Frekhaug t/r kr 300,-
Passasjertur

5. juli

Frå Bergen kl. 10.00, Frekhaug kl. 11.00, Lygra kl. 12.30 til Sletta kl. 13.00
Frå Sletta kl. 15.00, Lygra kl. 15.30, Frekhaug kl. 17.10 til Bergen kl. 18.00
Takstar: Bergen-Lygra/Sletta t/r kr 400,-, frå Frekhaug t/r kr 300,-

Passasjertur

12. juli

Frå Bergen kl. 10.00, Frekhaug kl. 11.00, Lygra kl. 12.30 til Sletta kl. 13.00
Frå Sletta kl. 15.00, Lygra kl. 15.30, Frekhaug kl. 17.10 til Bergen kl. 18.00
Takstar: Bergen-Lygra/Sletta t/r kr 400,-, frå Frekhaug t/r kr 300,-

Passasjertur

 

   

5. august

Frå Bjørsvik kl. 10.00, Knarvik 13.15, Vardetangen 16.00, til Skjerjehamn kl. 17.30 i veteranbåtkonvoi.

Passasjertur

6. august

Frå Skjerjehamn kl. 09.30, Sollibotn 10.15, Sørbøvåg 12.15, til Florø 16.30.

Passasjertur

7. august

Fjordsteam 2015 i Florø

Passasjertur

8. august

Fjordsteam 2015 i Florø

Passasjertur

9. august

Fjordsteam 2015 i Florø, avslutning og går til Sørbøvåg

Passasjertur

10. august

Frå Sørbøvåg kl. 07.30, Leirvik 10.30, Vadheim 13.45 til Balestrand kl. 17.00

Passasjertur

11. august

Frå Balestrand kl. 10.00, Leikanger 11.00-11.30, Fresvik 12.30-13.20, Aurland 15.20, til Flåm kl. 15.50

Passasjertur

12. august

Frå Flåm kl. 12.05, Undredal 13.00, Styvi 14.00, Gudvangen 14.30.
Returnerar kl. 15.00, Styvi 15.30-16.00, Undredal 16.45-17.15, til Flåm 18.15

Passasjertur

13. august

Frå Flåm kl. 09.00, Aurland 09.30, Sogndal 12.30-13.00, Balestrand 15.30, Vik 16.30-17.30, til Arnafjord kl. 18.30

Passasjertur

14. august

Frå Arnafjord kl. 08.00 til Mastrevik kl. 16.00

Passasjertur

15. august

Frå Mastrevik kl. 11.15 til Fonnes kl. 11.45

Passasjertur

15. august

Frå Fonnes kl. 15.00 til Myking kl. 17.15

Passasjertur

15. august

Frå Myking kl. 17.30, Åsgard kl. 17.50, frå Askelandsvåg kl. 18.30.
Snu utanfor Kvammaneset/Eidaræet til Myking kl. 19.30, Åsgard kl. 19.50 til Askeland kl. 20.30.
Takstar: vaksne kr 100,- / born kr 50,-

Passasjertur

16. august

Frå Askelandsvåg kl. 08.30, Fonnes kl. 11.00, Furnes kl. 12.00-14.00. Vidare gjennom Kvigesundet, Eivindvik hamn, Skjerjehamn og Mjømna, til Fonnes kl. 16.45. Buss mot Knarvik/Bergen frå Fonnes kl. 17.26
Takstar: Askelandsvåg/Fonnes - tur i Gulen-Fonnes kr. 300,-
Oster går fra Fonnes til Mastrevik, for ordre.

Passasjertur

20. august Tur med dei eldre i Masfjorden Kommune. Frå Masfjordnes kl. 10.45, Duesund kl. 11.00. Utover Fensfjorden, går over til sørsida ved Vikingneset og går på innsida av Håvarden, forbi Statoil Mongstad og Mongstadbasen til Duesund kl. 14.30 og Masfjordnes kl. 15.00 Passasjertur
21. august Tur med dei eldre i Austrheim Kommune. Frå Mastrevik kl. 11.00, gjennom Kilstraumen, Bakkastraumen, snu ved Lygra og retur til Mastrevik kl. 14.30. Passasjertur

KUNNGJERING, vedr. turen til Fedje den 22./23. august.

Pga. at D/S OSTER ikkje har fått dei nødvendige løyve til å ta med passasjerar til/frå Fedje den 22./23. august vil den oppsette avgangen frå Fonnes med retur den 23. august bli kansellert. D/S OSTER vil gå til Fedje utan last og passasjerar. Dette er sterkt å beklage, men ligg utanfor det Nordhordland Veteranbåtlag har kontroll med.
Mastrevik, 21. august 2015. Styret i NHVL

22. august Frå Fonnes kl. 09.30 til Fedje kl. 10.45  
23. august Frå Fedje kl. 10.30, til Fonnes kl. 11.45. Buss mot Knarvik/Bergen kl. 11.55
Frå Fonnes kl. 12.00, til Bjørsvik kl. 16.00
Takstar: Fonnes-Fedje kr 150,-
 

29. august

Frå Bjørsvik kl. 09.00, til Holmeknappen kl. 11.00, Kystsogedag
Kveldstur på Herdlefjorden, førehandsal ved Kystsogedag-komitéen v/ Åge Skjelvik tlf: 976 86 875

Passasjertur

30. august

Frå Holmeknappen kl. 16.00 til Bjørsvik kl. 18.00

Passasjertur

     

4. september

Bønder i Bydn

Open båt ved kai

5. september

Bønder i Bydn

Open båt ved kai

6. september

Modalsturen 2015: Frå Bergen kl. 09.00, Salhus kl. 10.00, Leknes kl. 10.30, Hosanger kl. 11.00, Ostereidet kl. 11.30, Tysse kl. 12.00, Vikanes kl. 12.40, til Mo kl. 14.00
Frå Mo kl. 16.30, Vikanes kl. 17.50, korr. med veteranbuss til Bergen, Tysse kl. 18.30, Ostereidet kl. 19.00, Hosanger kl. 19.30, til Bjørsvik kl. 20.00
Takstar: Bergen/Salhus-Mo-Vikanes kr 400,-
Leiknes-Mo-Vikanes kr 300,-
Hosanger/Ostereidet-Mo t/r kr 250,-
Tysse-Vikanes/Mo t/r kr 200,-
Veteranbuss: Vikanes t.o.m. Knarvik kr 50,- / til Bergen kr 100,-

Passasjertur

11. september

Kulturnatten 2015 - ved kai i Bergen kl. 18.00-23.00

Open båt ved kai

12. september Frå Bergen kl. 10.30 til Bjørsvik kl. 13.00.
Ekspressbuss frå Bjørsvik på E39 kl. 14.05, til Bergen kl. 15.20
Passasjertur

 

 

 

 


Seglingsplanen for 2014 finn du her >>>