Seglingsplan for D/S OSTER sesongen 2014
(oppdatert pr. 5. juli 2014)

Førespurnader om båtleige til:

Tor J. Bjørgaas, tlf: (dagtid) 975 47 816 eller (kveld) 56 35 41 82, e-post :torjb@online.no

D/S OSTER har løyve for servering av mat og drikke.
NB: Servering av øl og vin for slutta lag etter søknad.


Om du skulle vere svolten eller tyrst må du nytta deg av serveringstilbodet om bord då det iflg. regelverket ikkje er tillete for leigetakarar å syta for slikt sjølv.

Dato: Føremål: Leigetakar / tilskipar:
3. mai Kulturdag i Ytre Arna. Frå Bjørsvik kl. 0730 til Øyrane kl. 0930 Open for alle
5. mai Slippsetjing ve Bergen Group, Skjøndal Privat
21. mai Fjordtur Privat
22. mai Skjøndal  
24. mai Fjordtur Privat
     
4. juni Fjordtur Privat
7. juni Fjordtur Privat
13. juni Fjordtur Privat

14. juni

Torgdagen i Bergen.
Ostereidet 0730, Hosanger 0800, Eknes 0820, Leknes 0850, Hamre 0910, Salhus 0930 til Bergen 1030.
Retur kl. 1515. om dei same stadene, ligg på Eknes 1730 til 1750, Hosanger 1815, Ostereidet 1845 til Bjørsvik kl. 1900

Opent for alle

17. juni Bjørsvik-Frekhaug-Hamre Kyrkje-Frekhaug-Bjørsvik Privat
21. juni Bjørsvik kl. 1100 Hjelmås 1200 - 1500 til Bjørsvik kl 1600 Open båt
22. juni

Bjørsvik - Bergen kl. 1000 - Frekhaug - Lygra/Sletta. Bergen kl. 1800

Passarsjertur
25. juni Bjørsvik - Lonevåg - Bergen m/ retur til Bjørsvik Privat

29. juni

Bjørsvik - Bergen kl. 1000 - Frekhaug - Lygra/Sletta. Bergen kl. 1800

Passarsjertur

 

 

 

6. juli

Bjørsvik - Bergen kl. 1000 - Frekhaug - Lygra/Sletta. Bergen kl. 1800

Passarsjertur

11. juli

Grunnlovskonvoy 2014, frå Bjørsvik kl 1200

Utan passasjerar

13. juli Til Sandefjord kl 1200 Utan passasjerar
16. juli Frå Sandefjord kl. 1000 til Moss kl. 1700 Utan passasjerar

17. juli

Frå Moss kl. 1000 til Oslo kl. 1400

Passasjertur

20. juli

Retur frå Oslo kl. 1300 til Moss kl. 1700
Frå Moss kl. 1700 direkte til Bergen

Passasjertur
Utan passasjerar

23. juli D/S OSTER til Bjørsvik kl. 1200 Utan passasjerar
25. juli Fjordtur Privat

 

 

 

6. august 4 timars fjordtur frå Frekhaug Privat
7. august Tur frå Mongstad/Fonnes til Bergen Privat

9. august

”Kystsogedajen 2014”
På Fonnes 1200 - 1600, til Nesbø kl. 1815.
Frå Nesbø kl. 1830, t/r Hindenesfjorden                               

Passasjertur

10. august

Frå Nesbø kl. 0900, Fonnes 1100, Furnes 1200-1400.
Går vidare forbi Eivindvik, Skjerjehamn, Mjømna og til Fonnes kl. 1600,
Buss derifrå kl. 1726, Knarvik 1825 til Bergen kl. 1921.

Passasjertur
16. august Tur v/NG Fonnes, pass Furnes, Eivindvik, Skjerjehamn til Fonnes Privat

30. august

Bjørsvik kl. 0900 - Holmeknappen kl. 1100, Kystsogedagane     
Kveldstur på Herdlefjorden - førehandsal ved Kystsogedag-komiteen


Passasjertur

31. august

Frå Holmeknappen kl. 1600 til Bjørsvik kl. 1800

Passasjertur

     

4. september

Fjordtur

Privat

5. september

Bønder i Bydn

Open båt

6. september

Bønder i Bydn

Open båt

7. september

Tur til Modalen, Frå Bergen kl. 0900, Salhus 0950, Leiknes kl 1020, Hosanger 1100, Ostereidet 1130, Tysse 1200, Vikanes 1240, til Mo kl. 1400.
Retur kl.1630 til Vikanes 1750, korresspondanse med veteranbuss som går til                               Bergen og er framme kl. 1900. OSTER går vidare om Tysse, Ostereidet, Hosanger til Bjørsvik kl. 2000.          

Passasjertur

10. september Sertifisering av riggen ved Skjøndal  
12. september Kulturnatten 2014 - ved kai i Bergen kl. 1800-2300 Open båt
15. september Forespørsel på fjordtur Privat

 

 

 

 


Seglingsplanen for 2013 finn du her >>>