Seglingsplan for D/S OSTER sesongen 2013
(oppdatert pr. 31. juli 2013)

Førespurnader om båtleige til:

Tor J. Bjørgaas, tlf: (dagtid) 975 47 816 eller (kveld) 56 35 41 82, e-post :torjb@online.no

D/S OSTER har løyve for servering av mat og drikke.
NB: Servering av øl og vin for slutta lag etter søknad.


Om du skulle vere svolten eller tyrst må du nytta deg av serveringstilbodet om bord då det iflg. regelverket ikkje er tillete for leigetakarar å syta for slikt sjølv.

Dato: Føremål: Leigetakar / tilskipar:
5. mai Fjordtur Privat
23. mai Fjordtur Privat
     

8. juni

Til Torgdagen i Bergen. Frå Bjørsvik kl. 0700, Ostereidet 0730, Hosanger 0800, Eknesvåg 0820, Leiknes 0850, Hamre 0910, Salhus 0930 til Bergen 1030.
Retur frå Bergen kl. 1515,  Salhus 1615, Hamre 1640, Leiknes 1700, Eknes 1730, liggja der i 20 min., Hosanger 1815, Ostereidet1845 til Bjørsvik kl. 1900. 

 

15. juni

Fjordtur

Privat

21. juni Fjordtur Privat

22. juni

Til D/S ”STORD 1” sin 100 års-feiring i Bergen.
Frå Bjørsvik kl. 0700, Ostereidet 0730, Hosanger 0800, Eknesvåg 0820, Leiknes 0850, Hamre 0910, Salhus 0930 til Bergen 1030.
Retur frå Bergen kl. 1515,  Salhus 1615, Hamre 1640, Leiknes 1700, Eknes 1730, Hosanger 1750 til Ostereidet kl. 1820 til Bjørsvik kl. 1835.

 

23. juni

Bergen kl. 1000, Frekhaug 1100, Lygra 1230, Sletta kl. 1300. Retur kl. 1500, Lygra 1530,
Frekhaug 1700, Bergen 1800.

 

27. juni

Forespørsel på tur.

 

30. juni

Bergen kl. 1000, Frekhaug 1100, Lygra 1230, Sletta kl. 1300. Retur kl. 1500, Lygra 1530,
Frekhaug 1700, Bergen 1800.

 

 

 

 

7. juli

Bergen kl. 1000, Frekhaug 1100, Lygra 1230, Sletta kl. 1300. Retur kl. 1500, Lygra 1530,
Frekhaug 1700, Bergen 1800.

 

12. juli

Tysnesfest

 

13. juli

Tysnesfest

 

14. juli

Bergen kl. 1000, Frekhaug 1100, Lygra 1230, Sletta kl. 1300. Retur kl. 1500, Lygra 1530,
Frekhaug 1700, Bergen 1800.

 

 

 

 

1. august

Til Fjordsteam 2013 i Bergen. Frå Ostereidet 1330, Hosanger 1400, Eknes 1420, Leknes 1450, Hamre 1510, Valestrandsfossen 1545, Salhus 1630. Innseglingsparade for 48 fartøy frå kl. 1800

 

2. august

Fjordsteam 2013 i Bergen.

 

3. august

Fjordsteam 2013 i Bergen.
Frå Ostereidet kl. 0730, Hosanger 0800, Eiknesvåg 0820, Leiknestangen 0850, Hamre 0910,
Salhus 0930, til Bergen kl. 1030.
Retur frå Bergen kl. 1515,  Salhus 1615, Hamre 1640, Leiknes 1700, Eknes 1730, Hosanger 1750 til Ostereidet kl. 1820. Frå Ostereidet direkte til Bergen kl. 2010.

 

4. august

Fjordsteam 2013 i Bergen.

 

8. august

Fensfjord-området

 

9. august

Fensfjord-området.

 

10. august

Kystsogedag på Fonnes kl. 1200 – 1600
Frå Fonnes kl. 1600 til Nesbø kl. 1810.
Frå Nesbø kl. 1830 , kveldstur på Hindenesfjorden til kl. 2045

 

11. august

Frå Nesbø 0900, Fonnes 1100. Furnes 1200 – 1400. Via Kvigesundet, pass. Eivindvik hamn, pass. Skjerjehamn m/Kong Olav-statuen til Fonnes 1700.
Bussforbindelse til Knarvik og Bergen. Oster går via Straumane til Bjørsvik kl. 2100.

 

24. august

Til Kystsogedagane på Holmeknappen. Kveldstur på Herdlefjorden.
Førehandsal v/ Kystsogedagkommiteen.

 

25. august

Kystsogedagane på Holmeknappen.

 

 

 

 

1. september Fjordtur Privat
2.-5. september Tilbod under vurdering  

6. september

Bønder i Bydn

 

7. september

Bønder i Bydn

 

8. september

Frå Bergen 0900. Leknes 1020, Hosanger 1100, Ostereidet 1130, Tysse 1200, Vikanes 1240 til Mo kl. 1400. Retur kl. 1630, Vikanes 1750*), Tysse 1830, Ostereidet 1900, Hosanger 1930 til Bjørsvik kl. 2000.
*) Veteranbuss frå Vikanes kl. 1750, Knarvik kl. 1830, til Bergen kl. 1910.

 

 

 

 

 


Seglingsplanen for 2012 finn du her >>>