Seglingsplan for D/S OSTER sesongen 2012
(oppdatert pr. 8. september 2012)

Førespurnader om båtleige til:

Tor J. Bjørgaas, tlf: (dagtid) 5634 4321 eller (kveld) 5635 4182, e-post :torjb@online.no

D/S OSTER har løyve for servering av mat og drikke.
NB: Servering av øl og vin for slutta lag etter søknad.


Om du skulle vere svolten eller tyrst må du nytta deg av serveringstilbodet om bord då det iflg. regelverket ikkje er tillete for leigetakarar å syta for slikt sjølv.

Dato: Føremål: Leigetakar / tilskipar:

19. mai

Fjordtur

Privat

24. mai

Fjordtur

Privat

25. mai

Fjordtur

Privat

26. mai

Reservert

 

   

 

1. juni

Reservert

 

2. juni

Reservert

 

9. juni

Torgdagen i Bergen
Ostereidet kl. 07:30, Hosanger kl. 08:00, Eknes kl. 08:20, Leknes kl. 08:50, Hamre kl. 09:10, Salhus kl. 09:30, Bergen kl. 10:30. Retur kl. 15:15 om dei same stadene.

Open tur

23. juni

Bergen kl. 14:30, via Frekhaug kl. 15:20, til Lygra kl. 17:00.
Retur kl. 21:30, til Bergen kl. 24:00.

Open tur

24. juni

Bergen kl. 10:00, via Frekhaug kl. 10:50, Lygra kl. 12:30, til Sletta kl. 13:00.
Retur kl. 15:00, Lygra kl. 15:30, Frekhaug, Bergen kl. 18:00.

Open tur

30. juni

Fjordtur

Privat

 

 

 

1. juli

Bergen kl. 10:00, via Frekhaug kl. 10:50, Lygra kl. 12:30, til Sletta kl. 13:00.
Retur kl. 15:00, Lygra kl. 15:30, Frekhaug, Bergen kl. 18:00.

Open tur

2. juli

Havneturar kl. 13:00-15:00, fram t.o.m. den 7. juli.

Opne turar

7. juli

Fjordtur

Privat

8. juli

Bergen kl. 10:00, via Frekhaug kl. 10:50, Lygra kl. 12:30, til Sletta kl. 13:00.
Retur kl. 15:00, Lygra kl. 15:30, Frekhaug, Bergen kl. 18:00.

Open tur

 

 

 

8. august

Frå Bjørsvik kl. 14.00 til Rubbestadneset kl. 22.00

 

9. august Frå Rubbestadneset kl. 08.00 til Stavanger kl. 16.00
Fjordsteam 2012 i Stavanger.
 

12. august

Retur frå Stavanger til Rubbestadneset.

 

13. august Frå Rubbestadneset kl. 08.00 til Bjørsvik kl. 16.00  
16. august Frå Bjørsvik kl. 09:00, til Sløvågen kl. 14.00. Kl. 14.30 på 4-timars tur forbi Eivindvik, Skjerjehamn, Fonnes og Mongstad.
Til Masfjordnes for overnatting.
Privat

17. august

Fjordtur for dei eldre i Masfjorden. Mastrevik etterpå.

Privat

18. august

Frå Mastrevik kl. 11:15 til Fonnes kl. 11:45.
Kystsogedagen 2012 på Fonnes.

Open tur
Ved kai

18. august

Frå Fonnes kl. 16:00 til Nesbø kl. 18:15

Open tur

18. august

Frå Nesbø kl. 18:30, t/r Hindenesfjorden.

Open tur

19. august

Frå Nesbø kl. 09:00, Fonnes kl. 11:00, Furnes kl. 12:00. Går vidare kl. 14:00 forbi Eivindvik, Skjerjehamn og til Fonnes kl. 17:00. Buss frå Fonnes kl. 17:20, Knarvik kl. 18:25 til Bergen kl. 19:21. DS OSTER går frå Fonnes kl. 17:00 til Bjørsvik kl. 21:00.

Open tur

24. august Fjordtur Privat

25. august

Holmeknappen - Kystsogedagen 2012
Kveldstur på Herdlefjorden. Førehandsal ved Kystsogedag-komitéen.

Open tur

26. august

Frå Holmeknappen kl. 16:00 til Rubbestadneset.

Utan passasjerar

27. august Frå Rubbestadneset kl. 06.00 til Stavanger kl. 14.00
ONS 2012 i Stavanger
Utan passasjerar
Privat
31. august Retur frå Stavanger til Rubbestadneset Utan passasjerar
     

1. september

Frå Rubbestadneset kl. 06.00 til Bjørsvik kl. 14.00

Utan passasjerar

6. september Frå Bjørsvik kl. 16.00 til Bergen kl. 18.30 Open tur

7. september

Bønder i Bydn

Ved kai i Bergen

8. september

Bønder i Bydn

Ved kai i Bergen

9. september

Frå Bergen kl. 09.00, Leiknestangen kl. 10.20, Hosanger kl. 11.00, Ostereidet kl. 11.30, Tysse kl. 12:00, Vikanes kl. 12:40 til Mo kl. 14:00. På Mo blir det musikalsk underhaldning v/ Otto Aksnes.
Retur frå Mo kl. 16:30, Vikanes kl. 17:50*), Tysse kl. 18:30, Oseteridet kl. 19.00 og til Bjørsvik kl. 20.00.
*) Veteranbuss frå Vikanes kl. 18.00, Knarvik kl. 18.30, til Bergen kl. 19.10.

Takstar:
Bergen-Modalen-Vikanes kr 300,-
Leiknestangen/Fjellskålnes/Ostereidet/Tysse - Mo, t/r kr 200,-
Vikanes - Mo, t/r kr100,-
Veteranbussen kr 50,-

Bilettsal ombord på DS OSTER, og på veteranbussen.
Stormsuppe, vaflar, kaffi mm. blir selt ombord.

Velkomen - helsing styret!

Open tur

 


Seglingsplanen for 2011 finn du her >>>