Seglingsplan for D/S OSTER sesongen 2011
(styrebehandla 25. november 2010, oppdatert pr. 27. juli 2011)

Førespurnader om båtleige til:

Tor J. Bjørgaas, tlf: (dagtid) 5634 4321 eller (kveld) 5635 4182, e-post :torjb@online.no

D/S OSTER har løyve for servering av mat og drikke.
NB: Servering av øl og vin for slutta lag etter søknad.


Om du skulle vere svolten eller tyrst må du nytta deg av serveringstilbodet om bord då det iflg. regelverket ikkje er tillete for leigetakarar å syta for slikt sjølv.

Dato: Føremål: Leigetakar / tilskipar:
21. mai Fjordtur Privat
27. mai Fjordtur Privat
28. mai Øvelsesbåt for Redningsselskapet på Vågen Privat
     
4. juni Fjordtur Privat
9. juni Fjordtur, Ostereidet Ungdomsskule og Juvikstølen Barnehage Privat
9. juni Fjordtur Privat
11. juni Fjordtur Privat
16. juni Fjordtur Privat
17. juni Fjordtur Privat
18. juni Torgdagen i Bergen 2011.
Ostereidet kl. 07:30, Hosanger kl. 08:00, Eknes kl. 08:20, Leknes kl. 08:50, Hamre kl. 09:10, Salhus kl. 09:30, Bergen kl. 10:30
Ope for alle
21. juni Fjordtur Privat
23. juni Fjordtur Privat
26. juni Bergen-Salhus-Lygra-Sletta m/ retur Ope for alle
     
3. juli Bergen-Salhus-Lygra-Sletta m/ retur Ope for alle
10. juli Bergen-Salhus-Lygra-Sletta m/ retur Ope for alle
     
11. august Avgang frå Bjørsvik kl. 16:00 - Fonnes kl. 20:00 (OBS: Nye seglingstider) Ope for alle
12. august Fjordtur, Masfjorden/Gulen. Retur Mastrevik Privat
13. august Frå Mastrevik kl. 11:15 til Fonnes kl. 11:45
Kystsogedag på Fonnes.
Ope for alle
13. august

Frå Fonnes kl. 16:00 til til Nesbø kl. 18:00

Ope for alle
13. august Frå Nesbø kl. 18:30, t/r Hindenesfjorden Ope for alle
14. august Frå Nesbø kl. 09:00, Fonnes kl. 11:00, Furnes kl. 12:00. Går vidare kl. 14:00 forbi Skjerjehamn, og til Fonnes kl. 16:00.
Buss derifrå kl. 17:26, Knarvik kl. 18:25 til Bergen kl. 19:21
Oster går frå Fonnes kl. 16:00 til Bjørsvik kl. 20:00
Ope for alle
21. august Kyrkjeferd til Modalen. Frå Bjørsvik kl. 08:30, via Molvik, Tysse, Vikanes til Mo kl. 11:30.
Sjå plakatar og annonse i lokalavisane 13. august.
Ope for alle
27. august Bjørsvik kl. 09:00-Holmeknappen, Kystsogedag. Kveldstur på Herdlefjorden. Ope for alle. Førehandsal v/ Kystsogedag-komitéen
28. august Frå Holmeknappen kl. 16:00 til Bjørsvik kl. 18:00 Ope for alle
     
9. september Bønder i bydn Ved kai i Bergen
10. september Bønder i bydn Ved kai i Bergen
11. september Tur til Modalen Ope for alle
17. september Fjordtur Privat
17. september Fjordtur Privat
     

 


Seglingsplanen for 2010 finn du her >>>