Seglingsplan for D/S OSTER sesongen 2009
(oppdatert pr. 5. august 2009)

Førespurnader om båtleige til:

Tor J. Bjørgaas, tlf: (dagtid) 5634 4321 eller (kveld) 5635 4182, e-post :torjb@online.no

D/S OSTER har løyve for servering av mat og drikke.
NB: Servering av øl og vin for slutta lag etter søknad.


Om du skulle vere svolten eller tyrst må du nytta deg av serveringstilbodet om bord då det iflg. regelverket ikkje er tillete for leigetakarar å syta for slikt sjølv.

Kjære medlem i Nordhordland Veteranbåtlag
Sommaren står like framføre oss og me håpar på at den vil gje oss mykje sol og varme, med mange fine turar med D/S OSTER.
Nedanfor finn du den oppdaterte seglingsplanen , og med mange opne turar der alle får vera med, inntil det høgste passasjertalet er nådd. Vær derfor ute i god tid til turane, slik at du og dine får plass.
Eg vil ønskje alle medlemane ein fin sommar!

Med venleg helsing
Tor Johannes Bjørgaas
Leiar i NHVL

Dato: Føremål: Leigetakar / tilskipar:
14. mai Fjordtur Privat
22. mai Fjordtur Privat
30. mai Fjordtur Privat
     
1. juni Pinsetur til Austevoll Åpen tur
5. juni Fjordtur Privat
6. juni Rutetur t/r Torgdagen Åpen tur
10. juni Fjordtur Privat
11. juni Fjordtur Privat
12. juni Fjordtur Privat
17. juni Fjordtur  
19. juni Fjordtur Privat
20. juni Fjordtur  
25. juni Fjordtur  
28. juni Bergen - Lygra - Sletta t/r Åpen tur
     
4. juli Fjordtur Privat
5. juli Bergen - Lygra - Sletta t/r Åpen tur
11. juli Tysnesdagane Åpen tur
12. juli Bergen - Lygra - Sletta t/r Åpen tur
17. juli Fjordtur Privat
18. juli Fjordtur Privat
     
7. august Fjordtur Privat
8. august Nesbø, kveldstur på Hindenesfjorden Åpen tur
9. august Nesbø - Fonnes - Skjerjehamn - Bjørsvik Åpen tur
11. august Den grøne sløyfa Åpen tur
19. august Den grøne sløyfa Åpen tur
23. august Bergen-Herdla t/r Åpen tur
29. august Bjørsvik - Holmenknappen, Kystsogedag Åpen tur
29. august Kveldstur på Herdlefjorden Åpen tur
30. august Holmenknappen - Bjørsvik Åpen tur
     
11. september Bønder i bydn Ved kai
11. september Kulturnatt 2009 Ved kai
13. september Tur til Modalen  

 


Seglingsplanen for 2008 finn du her