Seglingsplan for D/S OSTER sesongen 2004
(oppdatert 09. juli 2004)

foto: Helge SundeD/S Oster er ein populær båt for utleige.

Til alle interesserte si orientering legg NHVL med dette ut seglingsplanen for 2004 sesongen.

Det må vel seiast at båten er fullt oppteken heile sesongen, då mesteparten av juli månad vil vera ferie for mannskapa.

Dato: Føremål: Leietakar / tilskipar:
18. mai
Privat arrangement Privat
21. mai
Privat arrangement Privat
22. mai
Festspillene 2004 Oleana / Festspillene i Bergen
23. mai
Festspillene 2004 Oleana / Festspillene i Bergen
05. juni
Privat arrangement Privat
12. juni Bjørsvik - Bergen Torgdagen
19. juni
Privat arrangement Privat
25. juni Hordastevnet 2004, Innbjoa Kystlaget Romsa
26. juni Hordastevnet 2004, Innbjoa Kystlaget Romsa
27. juni Retur frå Innbjoa til Bjørsvik  
03. juli Sletta (i forb. med Vestnorsk Utvandrarsenter)  
04. juli Sletta (i forb. med Vestnorsk Utvandrarsenter)  
07. august

Frå Bjørsvik til Fonnes kl. 12:00
Frå Fonnes til Fedje kl. 16:00, ankomst kl. 17:30

 
08. august Frå Fedje kl. 09:00 til Mastrevik kl. 10:45
Buss heimover går kl. 11:54
 
15. august Privat arrangement Privat
21. august Frå Fonnes, via mellomstader til Masfjordnes og Matre. Retur via mellomstadene. Går til Flatøy.  
23. august Går til Stavanger via Bergen  
24. august Stavanger, Oljemessen 2004 IMP
25. august Stavanger, Oljemessen 2004 IMP
26. august Stavanger, Oljemessen 2004 IMP
27. august Stavanger, Oljemessen 2004 + retur til Bjørsvik IMP
28. august Privat arrangement Privat
29. august Kystsogedagane, Holmenknappen  
04. september Tur til Bergen  
05. september Bergen-Hosanger-Ostereidet-Tysse-Modalen.
Retur via Tysse-Ostereidet-Hosanger og til Bjørsvik
 
11. september
Privat tur  
12. september
Frå Bjørsvik til Hosanger-Leknestangen-Hamre-Haus og til Garnes.
Tur inn på Arnavågen frå Garnes.
Høve til tur med "Gamle Vossebanen", t/r Midttun.
D/S OSTER returnerar via mellomstadene til Bjørsvik.
 

Det vert ogso undersøkt om D/S Oster kan ta ein tur til Kystmuseet i Ovågen i Øygarden

For ein del av turane sitt vedkomande er det ønskjeleg å ha med betalande passasjerar. NHVL vil annonsera desse turane i lokalavisene.

Elles ber me interesserte om å ta kontakt med formannen Tor J. Bjørgaas, tlf: 5634 4321 dag, 5635 4182 kveld.
Elles kan ein ogso melda seg på til følgjande epostadresser.: torjb@online.no, karstein.stene@broadpark.no

M.o.t. turen til Vestnorsk Utvandrarsenter, 3. og 4. juli, so er dette eit arrangement i samarbeid med senteret i høve Amerika sin 4. juli feiring. Me ber spesielt folk som har skyldfolk frå Amerika på besøk vera merksam på denne turen.

Karstein