Medlemsnytt

Hei alle saman !

 

 

 

Våren kom seint i år, men sist laurdag skjedde eit vårteikn i Bjørsvik, då vinterkåpa vart kledd av OSTER. I alt 25 personar var med på operasjonen og aldri har det gått så raskt og effektivt som i år. Det viktigaste var likevel at arbeidet skjedde utan uhell av noko slag !

 

 

Me tar Sikkerhetsdagen neste laurdag, den 21. april og frammøte-tida er kl. 1000. Det blir å gå ut på Eidaflaket når alle er om bord og me forventar å vera attende i Bjørsvik ved 13-tida.

 

- Det vil bli gitt instruksjonar i bruken av ankerspelet

- Vidare vil det bli gitt orientering om brannførebyggjing og halde ein brannøvelse.

- Etterpå blir det gitt generell alarm og det vil bli orientert om utsetjing av flåtane og lettbåten vil bli sjøsett og motoren prøvekjørt. Før retur blir det evaluering av programmet og utbytet av ds., med litt kaffimat attåt.

 

 Vel Møtt på Sikkerhetsdagen !

Mvh. Tor