Medlemsnytt

Årsmøte 2018

 

Informasjon til medlemane:

 

Årsmøtet for 2018 nærmar seg og blir den 17. mars 2018

Eg vil berre minne om at fristen for å senda inn saker som ein ønskjer skal handsamast på årsmøtet er iflg. vedtektene, den 5. januar

 

Tor Bjørgaas