MASTREVIK 2003


Klikk på bileta for større versjon
Utbetringar på skrog
Hudplate manglar
Hudplate på plass
Klar for dugnad
Tor J. Bjørgaas gjer
utbetringar på skroget
.
Foto: Magne Hellan

Nokre hudplater var ikkje heilt ok.
Foto: Magne Hellan

Med nye hudplater vert båten tett.
Foto: Magne Hellan
fra v. Kåre Leivestad,
Roald Moldekleiv og Tor J. Bjørgaas.

Foto: Magne Hellan
Forskip
Strømskap
Velfortjent kaffipause
Ved kai
Slik ser det ut i båten,
før innreiinga tek til.

Foto: Knut Arne Høyland
Det vert nok ei råd med straumforsyning.
Foto: Knut Arne Høyland
Dugnadsgjengen tek ein
velfortent kaffipause.

Foto: Knut Arne Høyland
Legg merke til nye lysventiler.
Foto: Knut Arne Høyland