Tilbake

Kaptein Tobias Hordvik V. Mjøs Nils Vaardal Ole Iden Ukjend Knut Bjørsvik Malena Haldorsen Marta Hansen (?) Postmann (Solberg?) Gustav Gudmundsen Einar Rongve

Sittande med livbøyer (frå venstre): Nils Vaardal og Einar Rongve 2. Rekkje (frå venstre): V. Mjøs, kaptein Tobias Hordvik, Gustav Gudmunsen 3. Rekkje (frå venstre): Ole Iden, (ukjend), Knut Bjørsvik, Malena Haldorsen, (Marta Hansen?), postmann (Solberg?)
(NB: Ein kan ogso plassera musepeikaren på den aktuelle person for å sjå namnet til vedkomande)