Tilbake

Foto: Erik Småland

Resultatet; ei klinkerast som har same utføring som originalkonstruksjonen frå 1908.