Tilbake

Foto: Erik Småland

Inne vert det nytta luftmothald medan den glødande naglen vert klinka på utsida.