Vårt æresmedlem (Hollender) Servatius Johannes Strik(t.h) i samtale med Normann Eikanger (t.v)
Foto: Knut Arne Høyland © 2006