Bilder fra 11. juni 2005
(NB: Bildene herunder er i lav oppløsning, og med forringet fargekvalitet!)
Alle foto: Eilif Stene 2005