Konvolutter som er oppstempla om bord på D/S OSTER


Dato
År
Aktivitet
Antall disponible for salg
Antall oppstemplet 
Merknader
21.aug
2004
Fonnes-Matre- Fonnes
5
90
11.sep
2005
Bergen -Modalen
43
90
10.sep
2006
Bergen -Modalen
32
90
10.jun
2006
Bokpresentasjon av boken D/S OSTER
43
70
08-10.09.2006
2006
Bønder i Byen, Matfestival 
13
80
09.jun
2007
Torgdagen
7
70
10-12.08 2007
2007
Nordsteam Gøteborg
34
100
Bare Osterstempel + Paquebot
03 -05.08.2008
2007
Fjordabåtbesøk i Oslo
6
100
09.sep
2007
Bergen -Modalen
15
80
06.jun
2008
Frimerket Oster blir avduket 
254
1000
Osterfrimerke
07.jun
2008
Torgdagen
41
80
Osterfrimerker
27.jun
2008
Kystruten Kristiansand- Bergen
160
300
Osterfrimerker
28.jun
2008
Jubeleumsdagen  for OSTER 100 år
123
300
Osterfrimerker
29.jun
2008
Bergen- Skjerjehamn
139
300
Osterfrimerker
06-10.8.2008
2008
Nordsteam Stavanger
22
300
Osterfrimerker
07.sep
2008
Bergen -Modalen
21
90
Osterfrimerker

Totalt
958
3140
   
NB: Ved bestilling av konvoluttar må ein vera heilt tydeleg på nøyaktig kva konvolutt og kva antal ein ynskjer å kjøpa!
   

Bestilling gjer ein til Osterbutikken v/ Vigdis Markussen -
e-post: vigdis.markussen@c2i.net
eller pr. telefon 5635 0121, mobil 932 44 350.

Bestilling kan også føregå skriftleg: D/S OSTER v/ Vigdis Markussen, Postboks 96, 5902 ISDALSTØ