Tilbake
"VISER PÅ DØRK OG DANS PÅ DEKK"
 
"Dar kjem dampen" - Ivar Medaas
  "Mitt kjære Nordhordland" - Melandstausna
    "Hadla på målet" - Salhusvinskvetten
     "60 årene" - Rune Larsen & Helge Nilsen
        "Før i tida og no" - Bjørn Jensen
          "Per, vil du danse" - Johannes Kleppevik
            "Vals til Tvibergnes" - Ove Jan Paulsen
              "Takk og pris for at Bergen" - Erling Johannesen
                "Strilevise" - Kjersti Wiik
                  "Singel og Sand" - Olkabilamo (Salhuskvintetten)
                   "Langs Norskekysten" - Teddy Nelson
                      "Dampen fløytte i Slusna" - Bjørn Jensen
                        "Kor e du?" - Arve Håland & Cajun Gumbo
                          "Farvel til Dalen" - Arne Bendiksen
                            "Pølsna hennar Magnhild" - Arne Høyland
                              "Vesle Daniel" - Jon Eikemo
                                "Morgon på Kobbeskjæret" - Aftenlandet
                                  "Sjur'n sin Fiskartrall" - Seimsvingjen
                                    "Tango Barcaole" - Melandstausna