Foto frå arbeidet i Norheimsund
(19-20.06.02)

Roald og Tor etter sotsjau på dampkjelen saman med
Odd som har lakkert den nye rekkeplanken.

Den nye teak-topprekka, som Roald Kaland er meister for
med Odd Lillejord som handlangar.
Resultatet er blitt ei nydeligt rekke. Roald`n gir seg ikkje før alt er perfekt.


Innreiingsarbeidet i kapteinslugaren.

Dekksalongen oppe.

Damesalongen.

Postlugaren.

Utsida av postlugaren og damesalongen.

Framdekket etter at den nye lasteluka nedgangskappa på fordekket er på plass.

Byssa.
To av dei som var på jobb fredag den 19.06.02
Til høgre, Mikkel Rust, båtbyggjar og mekanikar.
Bak, Rune Rosendal, båtbyggjar, Vikøy